Musik att minnas - Idébank

 

Ladda hem

 

Här kan du ladda hem häften och frågesporter från Musik att minnas.

* Allt material är gratis och fritt att använda på äldreboenden och i dagvård.

* Du kan alltså med gott samvete skriva ut det du har glädje av i ditt arbete.

         Musiknavets musikaliska idéhäfte 

innehåller tips och idéer om sångstunder, frågesporter m.m.

  

Musiken och minnet

Vår gemensamma sångskatt

Att ordna en sångstund

Allmänt bemötande

Artister att minnas

Ordspråk och ordstäv

Diktare att minnas

 

Sist i häftet finns ett förslag till studieplan

för Er som vill ordna en egen studiecirkel.

                        

      

   Idehaefte-2009.jpg     

       

      I boken Musik att minnas skildras

en livshistoria med hjälp av

ord, bilder och sånger.

 

Svea Eugenia Svedberg föddes

till världen i december 1912,

samma år som fartyget

Titanic förliste.

 

Hon kom att tillhöra en generation

som fick uppleva världskrig och

ransonering, men också stora

sociala framsteg; folkpension,

allmän och lika rösträtt,semester

och barnbidrag.

    

     

    Boken-om-Svea.JPG

                               

            Studiehäfte till Musik att minnas

  - för dig som vill ordna en studiecirkel

kring Boken om Svea

 

     

 

Vår gemensamma sångskatt

Folkvisor och skillingtryck

Emigration och folkrörelser

Alice Tegnérs visor - sånglekar

Här börjar historien

Grammofonen och radion

Skolsånger

Schlagers och slagdängor

Que sera sera

Här fortsätter historien

             

          

              Studiehaefte.JPG

 

  

                      52 frågesporter

          För alla oss som varit med förr

           - och vet hur valserna går!

                    

     Här finns 52 frågeporter samlade i ett häfte.

     Det är lika många som veckorna på ett år - 

     men det är faktiskt en ren slump.

     Frågesporterna är alla hämtade från våra

     frågesportlådor Jag minns den ljuva tiden,

     Musikfrågan, och Que sera sera

  

    52-fraagesporter.jpg

 

 

                    Musik att minnas     www.musikattminnas.se        anders.berglund@musikattminnas.se