Musik att minnas - Idébank

 

Musiken och minnet

 

 

Varför kan gamla människor så många sånger utantill?

Beror det på skolan?

Vilken musik kommer vi själva att minnas när vi blivit gamla?
Vem vet? Inte du.
Vem vet? Inte jag...

 

Barndomens musik - vårt musikarv
Det verkar som om den musik vi minns bäst när vi blir riktigt gamla är de sånger vi hörde i barndomen och i skolan. Den här musiken valde vi inte själva. Det var föräldrar, lärare och andra vuxna som bestämde över vår musikvärld. Därför kan man säga att det här är vårt musikarv - den del av vår sångskatt som vi har gemensam med vår föräldrageneration.

 

Ungdomsåren - nu väljer vi själva
Ungdomsårens musik intar en särställning i vårt musikaliska minne. Det är nu de allra flesta aktivt börjar välja sin musik. Just den här musiken vi mötte i ungdomen är en viktig del av vår personlighet. Det känns som om det är vår egen musik - även om vi vet att vi delar den med många andra som råkade vara unga just när vi själva var det! När var Du själv ung?

 

Ung på 20-talet
De som är födda runt 1910 är ca 98 år i 2008. De gick i sexårig folkskola och fick lära sig både psalmverser och andra sånger utantill.De var ungefär 15 år gamla när Sveriges Radio började sina utsändningar.
Under 1920-talet var Ernst Rolf den store revykungen i Sverige. Andra namn på allas läppar var Karl Gerhard och S-O Sandberg.

 

Ung på 30-talet
De som är födda 1920 är fyller 88 år i 2008. De tillhör en generation som gick i skolan i slutet av 20-talet och början av 30-talet. Skolan förändrades inte särskilt mycket under de här åren Det är fortfarande utantill-läxor och tragglandet med psalmverser som gäller.
Men populärmusiken då? Ja, 1935 fyller den här generationen femton år.

Ernst Rolf-epoken är över, men nya artister lyser nu upp schlagerhimlen; Edvard Persson, Ulla Billquist, Harry Brandelius och Lasse Dahlquist.

 

Ung på 40-talet
Det andra världskriget slutade i maj 1945. De som var födda 1930 fyllde 15 år just det här

fredsåret.  Nästan alla utländska melodier som når Sverige får en svensk text. Få svenskar

får lära sig engelska i skolan. Povel Ramels KnäppUpp-revyer, Alice Babs, Ulf Peder Olrog

och Evert Taube sätter sin prägel på det här decenniet.

 

Ung på 50-talet
Så flyttar vi fram 10 år till! De som föddes 1940 fyllde 15 år 1955. Nu har skoltiden förlängts. De flesta går  8 eller 9 år i skolan. Fortfarande får många skolbarn lära sig både dikter, psalmer och andra sånger utantill. Snoddas Nordgren, Owe Thörnquist slår igenom via radio och grammofon. Och så förstås: Elvis Presley!

 

Ung på 60-talet
Är du född 1950? Då var du 15 år när Cornelis Vreeswijk sjöng I natt jag drömde tillsammans med Ann-Louise Hansson och Fred Åkerström. Under 60-talet upplever vi en visvåg och många sjunger svenska texter. Från England kommer det nya popimpulser: The Beatles!

 

Ung på 70-talet
De som är födda 1960 kan knappast ha undgått att höra ABBA sjunga Waterloo. Alla kan säkert Här kommer Pippi Långstrump och Idas sommarvisa, eller hur? Förskolor och daghem börjar nu ta över en del av det musikansvar som skolan tidigare haft.Det här är en tid när få engelska texter översätts. Dessutom börjar många svenska textförfattare skriva sångtexter på engelska.

 

Ung på 80-talet
Om du föddes 1970 var du 13 år när Carola vann schlagerfestivalen med Främling. Plötsligt var Sverige fullt av små-Carolor som mimade framför spegeln med en hårborste som mikrofon. Det är redan historia....

 

Ung på 90-talet
1994 slog Lisa Ekdahl igenom med dunder och brak. Hennes Vem vet spelades på alla radiokanaler som fanns.

 

Ung i år...
Vad kommer dagens ungdomsgeneration att bära med sig för musikskatt? Kommer Evert Taubes visor att sjungas 2075? Sjungs Idas sommarvisa och Den blomstertid nu kommer vid skolavslutningarna?
Ja, vem vet?

 

 


 

Musiken och minnet

 

Det musikaliska minnet

Det musikaliska minnet tycks ha fått en speciell plats i våra hjärnor. Vi glömmer inte de sånger och melodier vi lärde oss när vi var små.  Sångerna blir ofta också bärare av andra minnen, som annars ligger undangömda utom räckhåll för oss.

 

Musik att minnas bygger på tanken att våra liv är kopplade till musik i olika skeden. Barndomen, skolan, ungdomen, vuxenlivet - var tid har sin egen musik.
- Vilken musik då?
-  Ja, det beror på när vi är födda!

 

Elna, som föddes på 20-talet har vuxit upp med Ulla Billquist, Evert Taube och Harry Brandelius. I skolan fick hon lära sig psalmer verser utantill. Hon fick också sjunga  Litet bo jag sätta vill  och I sommarens soliga dagar.

 

Birgitta, som är född på 40-talet lyssnade säkert på  Elvis Presley och The Beatles. Hon fick lära sig Du gamla, du fria utantill i skolan och kanske några psalmverser också.

 

Anneli, som är född på 60-talet gillar säkert Ted Gärdestad och Cornelis Vreeswijk. Hon kan Idas sommarvisa utantill, i alla fall första versen.

 

Hjärta och hjärna
På något underligt sätt har musiken förmågan att ta sig förbi vårt intellekt och våra yttre sköldar mot omvärlden. Den går direkt till hjärtat! När vi hör en välbekant sång kan den därför först väcka en känsla - sedan kommer sammanhanget man har kopplat till musiken.

 

Först kom känslan...
Vi hade just sjungit Vi ska gå hand i hand, som Gunnar Wiklund sjöng in på 1960-talet.

Jag minns, jag minns! utbrast en kvinna. Så tillade hon förvånat: Jag kommer inte ihåg vad jag minns!!!

...sedan kom hela sammanhanget
Efter en stund  hade hennes hjärna fått fram hela minnet.
Jo, nu minns jag! Vi var på västkusten och det var sommar. Då hörde vi den här sången på radion.....


 


 

Image0002

Lökteorin

 

En människas liv kan liknas vid en löks tillväxt. Från att ha varit ett litet frö lägger löken lager på lager under sin växtperiod. På samma sätt lägger vi människor lager på lager av kunskaper och erfarenheter kring vår ärvda kärna. Så bygger vi upp en egen personlighet med våra egna unika minnen och hågkomster.

 

När vi blir gamla och glömska tappar vi först bort det senast inlärda. Likt en lök skalas sedan lager på lager av. Speciellt gäller det den som fått en demenssjukdom.
Tidiga minnen från ungdomen och barndomen sitter kvar länge.

 

 


 

Det kollektiva minnet

 

Utöver alla våra personliga minnen har vi också minnen vi delar med tusentals människor som vi aldrig har träffat. Det kan vara stora världshändelser, filmstjärnor, bruksföremål eller sånger.

 

Det kan också vara radioprogram som Frukostklubben med Sigge Fürst, Hylands hörna på TV, eller varför inte Allsång på Skansen med Lasse Berghagen? Till stor del är dessa kollektiva minnen generationsbundna.

 

 


 

Personliga minnen

 

Sång och musik väcker både sinnen och minnen. Musik aktiverar våra minnesbanor på ett varsamt sätt, utan att vara påträngande. Ofta väcker sångerna minnen från andra perioder i vårt liv. För många är det glada minnen från en aktiv tid i gemenskap med andra.

 

Ibland kan också personliga minnen, som vi helst vill behålla för oss själva, väckas till liv. Därför är det viktigt att vi nalkas människor och de minnen som musiken väcker med ödmjukhet och respekt.

 

Vi som arbetar i nära kontakt med andra människor vet att många gärna delar med sig av sina personliga minnen. Andra föredrar att behålla det mesta för sig själva.

 

 


 

Hur lär vi oss sånger?

 

Under tidiga barnaår är vi helt och hållet utlämnade till den omgivning
vi råkar ha hamnat i. Vår musik kan komma att bli schlagers, Taube, snapsvisor eller psalmer.
Det sker helt slumpartat och beror på föräldrars och släktingars musiksmak.
Vi får vi ta vad vi får helt enkelt, det är vårt kulturarv!

 

 

                    Musik att minnas     www.musikattminnas.se        anders.berglund@musikattminnas.se