Musik att minnas - Idébank

 

Projekt

 

                                

                             Välkommen till:  www.favoritmusik.se

Favoritmusik är ett musikaliskt projekt för personlig önskemusik.

Vårt mål är att under gemensamma musikstunder sjunga, prata och lyssna

oss fram till varje deltagares favoritmusik.

Till vår hjälp har vi en manual med tips och idéer för våra musikstunder.

Dessutom finns här lite bakgrundsfakta kring hur musik påverkar oss människor.

När vi hittat rätt sammanställer vi dokumentet "Min favoritmusik" så att

var och en får sin egen favoritmusik domumenterad.

                                                 

                                                            musiknavet 

                  Välkommen till: www.musiknavet.se

Musiknavet är ett försök till utveckling av den musikaliska

verksamheten på äldreboenden och dagverksamheter.

Vårt mål är att skapa många trevliga musikstunder i små grupper

med boende, personal - och lite hjälp från Musiknavet. Det ska

vara roligt och enkelt att samlas runt ett kaffebord för en sångstund

eller en musikfrågesport.

Vad kostar det? Det kostar ingenting.

Allt material som finns utlagt på vår hemsida är gratis och fritt att använda i arbetet.

 

 

                    Musik att minnas     www.musikattminnas.se        anders.berglund@musikattminnas.se