Musik att minnas - Idébank

 

Visor till gitarr

 

Visor till gitarr

Alla häften i serien Visor till gitarr kostar 90:-/styck

och finns tillgängliga i vår butik Musikminnet.

OBS! Som medlem i Visklubben får du en medlemsskiva med

samtliga 11 häften som PDF-filer och alla melodier i midiformat.

 

Visor till gitarr del 1

Gitarrskola

 

I den första delen av Visor till gitarr får Du lära

Dig 10 ackord och 4 olika sätt att kompa visor.

De första visorna bygger på två – tre ackord.

Det gör att Du snabbt kan komma igång med spelandet.

 

Med ett ackord kan Du spela Broder Jakob

Med två ackord klarar Du Gubben Noak,

Tom Dooley och Ja, må han leva!

Med tre ackord ligger Love me tender

och Idas sommarvisa inom räckhåll.

 

När Du kämpat Dig igenom hela kursen kan Du

10 ackord. Det låter kanske inte så mycket?

Men med de ackorden kan Du spela

alla 40 sånger som ingår i kursen –

och några hundra fler!

Det är det inte alla som kan!

 

 

Visor till gitarr del 2

Skolsånger -

Jag minns den ljuva tiden

 

 

Häftet innehåller 55 sånger från skoltiden.

Vi gå över daggstänkta berg, Uti vår hage,

Vem kan segla förutan vind och många

andra sånger som de flesta

av oss minns än i dag.

 

Alla sånger sjöngs minsann inte under sångtimmarna.

Under rasterna sjöngs det helt andra texter av små

odågor över hela landet.

Visan om Kalle P. och Flugans stolta gång på rullgardinen är bara ett par exempel

på hur barn diktat om visor

som de förmodligen redan hade hört till leda.

 

Samtliga visor är försedda med melodistämma

och lätta gitarrackord, som är utskrivna på alla verser.

       

        

Visor till gitarr del 3

Skillingtrycksvisor

Sorgeliga saker hända

än i våra dar minsann,

sorgeligast är dock denna

om Elvira Madigan

Den tredje delen av Visor till gitarr

ägnas helt åt Skillingtrycksvisor.

Häftet innehåller välkända sånger som:

Elvira Madigan,

Alpens ros,

Björkens visa,

I en sal på lasarettet

och Lilla vackra Anna.

 

Utöver dessa fyra är 22 andra skillingtryck

med i häftet. Samtliga visor är försedda med

melodistämma och lätta gitarrackord,

som är utskrivna på alla verser.

     

        

              

              Visor till gitarr del 4

Svenska folkvisor

 

 

Kristallen den fina som solen månd skina

som stjärnorna blänka i skyn.

Jag känner en flicka i dygden den fina

en flicka i denna här byn.

Min vän, min vän och älskogsblomma

ack om vi kunde tillsammans komma

och jag vore vännen den

och du allra kärestan min!

Du ädela ros och förgyllande skrin.

 

Svenska folkvisor innehåller 34 folkvisor,

bland andra Kristallen den fina,

Liten Karin och Om sommaren sköna.

        

        

 

Visor till gitarr del 5

Astrids sånger

 

Visor till gitarr, del 5, innehåller 28 visor

ur Astrid Anderssons rika visrepertoar

med melodistämma och lätta ackord

på alla verser.

 

Under våren och hösten 2003 träffade

jag Astrid Andersson på Livslusthuset

Delfinen i Eskilstuna.

Vi har pratat och sjungit sånger som

Astrid haft med sig som tidningsurklipp

i bruna A4-kuvert.

 

Ur denna klippsamling har vi tillsammans valt ut

28 sånger som vi sammanställt i det här vishäftet.

 

                               Anders Berglund

       

        

Visor till gitarr del  6

Sång- och danslekar

 

Små fåglarna i skogen de sjunga var dag

små fåglarna i skogen de sjunga var dag

att du och jag min vän skulle varandra få.

Ha ha ha, nå nå nå, så kan det gå!

Att du och jag, min vän, skulle varandra få.

Ha ha ha, nå nå nå, så kan det gå!

 

I vårt "kollektiva minne" finns det många melodier

och texter. Frågan är om inte de flesta sånger som

vi minns  är just våra sång- och danslekar?

Vem av oss kan inte både sjunga och dansa

Små grodorna och Prästens lilla kråka?

 

Häftet innehåller 46 av våra mest kända sång- och danslekar. Melodistämma och lätta ackord.

 

        

Visor till gitarr del 7  

Carl Michael Bellman

 

 

Käraste bröder, här är behag,

här är musik och flickor var dag,

här är Bacchus buden,

här är kärleksguden,

här är allting, här är jag!

Fredmans epistel nr 9

 

Det är mer än 200 år sedan Carl Michael

Bellman skrev sina bägge sångsamlingar

Fredmans epistlar och Fredmans sånger. 

Ändå lever hans verk vidare!

 

Fjäriln vingad och Gubben Noak

är två välbekanta sånger av Carl Michael Bellman.

Utöver dessa bägge är 21 andra sånger

och epistlar med i häftet.

   

        

Visor till gitarr del 8  

Kaffetåren

 

 

Av allt det goda som man förtär

bland alla jordiska drycker

ju kaffetåren den bästa är

den skingrar människans nycker.

Den styrker kroppen,

den livar själen,

den känns i hjässan,

ja, ned i hälen!

Hå hå ja ja, hå hå ja ja!

 

Förutom Kaffetåren finns

32 visor med i häftet.

Samtliga visor är försedda med

melodistämmaoch lätta gitarrackord,

som är utskrivna på alla verser.

 

        

Visor till gitarr del 9  

Konsten att kunna sjunga

och spela utantill

 

 

Hur kommer det sig att vissa människor

kan sätta sig ned och spela och sjunga

nästan vilken sång som helst -

utan vare sig text eller noter?

 

Fuskar dom? Inte alls!

Hela sanningen är att dom har övat!

Det kan vi också göra…

 

Konsten att sjunga och spela utantill

innehåller en teknik för inlärning av sånger.

I häftet finns 31 sånger, som alla är fullt

möjliga att lära sig spela och sjunga utantill

- utan alltför stor ansträngning.

      

        

    

 Visor till gitarr del 10  

Julsånger

 

 

Nu tändas tusen juleljus

på jordens mörka rund

och tusen, tusen stråla ock

på himlens djupblå grund.

 

Julsånger innehåller 35 sånger

från advent till nyår.

Alla visor är försedda med melodistämma

och lätta gitarrackord,

som är utskrivna på alla verser.

 

Mellan sångerna har också utrymme

givits för lite kortfattad historik kring

Lucia,Staffan stalledräng, julgranen,

jultomten m.m.

      

          

Visor till gitarr del 11  

Emil Norlander

 

                       

Emil Norlander var revykung i Stockholm

vid tiden kring sekelskiftet 1900.

Han skrev mängder av sånger kring

dagsaktuella händelser och många av dem

handlade om hans egen stad - Stockholm.

 

I det här vishäftet finns några av hans

mest välkända visor med: Fia Jansson,

Amanda Lundbom, O min Carl Gustaf och

Haver ni sett Karlsson.

Utöver dessa fyra finns ytterligare 18 visor

- alla med noter och ackord.

       

  

 

 

 

                    Musik att minnas     www.musikattminnas.se        anders.berglund@musikattminnas.se